هزینه چاپ بروشور

هزینه چاپ بروشور

مرکزتخصصی طراحی و چاپ بروشور – چاپ بروشور ۳ لت – چاپ بروز– بروشور تبلیغاتی

بروشور| 3 لت| 2 رو| چهار رنگ| گل

 

 

بروشور | 3 لت| 2 رو| چهار رنگ| گلاسه 135 گرام| 1000 عدد
سایز  ۹ روزه (تومان) فوری ۴ روزه (تومان)
A4 (سایز ۲۰×۲۹) 204,000.00  217,500.00
بروشور | 3 لت| 2  رو | چهار رنگ | گلاسه 135| 2000 عدد 
سایز  ۹ روزه (تومان) فوری ۴ روزه (تومان)
A4 (سایز ۲۰×۲۹)  224,000 260,400
بروشور | 3 لت| 2 رو| چهار رنگ| گلاسه 135| 5000 عدد
سایز  ۹ روزه (تومان) فوری ۴ روزه (تومان)
A4 (سایز ۲۰×۲۹)  427,000 469,000
بروشور | 3 لت| 2 رو| چهار رنگ| گلاسه 135
سایز زمان تحویل  تیراژ ۲۰۰۰ عدد  تیراژ ۴۰۰۰ عدد
A4
(سایز ۲۰×۲۹)
۹ روزه  322,000 490,000