هزینه چاپ ساک دستی پارچه ای

هزینه چاپ ساک دستی پارچه ای
پارچه های سوزنی اسپان باند و با دوخت التراسونیک ( پرس )
برای مصارف نمایشگاهی ، شرکتی ، فروشگاهی ، بوتیک ، نهاد و ارگانها و همایش…

ساک دستی پارچه ای

 

 

 ساک دستی پارچه ای 
 سایز   ساک پارچه ای دسته بندی | دسته
موزی فلت (تومان) 
 ساک پارچه ای دسته بندی عطف دار
(تومان) 
 ۲۵×۲۰ 
572,000

871,000
  ۳۰×۲۲ 
598,000

897,000
 ۳۵×۲۲ 
650,000

975,000
 ۳۰×۳۰ 
650,000

975,000
 ۳۵×۳۰ 
676,000

1,053,000
  ۳۵×۳۳ 
754,000

1,131,000
 ۴۰×۳۰ 
754,000

1,131,000
 ۴۰×۳۳ 
793,000

1,196,000
 ۴۵×۳۳ 
832,000

1,274,000
 ۴۰×۳۸ 
832,000

1,274,000
 ۴۵×۳۸ 
897,000

1,352,000
 ۵۰×۳۸ 
975,000

1,430,000
 ۴۵×۴۵ 
975,000

1,430,000
 ۵۰×۴۵ 
1,053,000

1,495,000
 ۵۵×۴۵ 
1,131,000


 ۵۵×۵۰ 
1,196,000