هزینه چاپ کارت ویزیت

گلاسه یو وی – سلفون مات و براق – کتان – سوسماری (۱۰۰۰ تایی)

نوع کارت ویزیتسایز قبل از برشزمان تحویلیکرو(تومان)دورو(تومان)
گلاســه ۳۰۰ یـووی ۴۸×۸۵۳ روز کاری5900072000
گلاســه ۳۰۰ یـووی ۴۸×۸۵۸ روز کاری5400067000
سلفــون بــراق ۴۸×۸۵۳ روز کاری6200076000
سلفــون بــراق ۴۸×۸۵۸ روز کاری5800074000
سلفــون بــراق بزرگ دورگرد۹×۶۴ روز کاری5512555125
سلفــون بــراق بزرگ دورگرد۹×۶۸ روز کاری4987549875
سلفــون مـات ۴۸×۸۵۳ روز کاری62000
76000
سلفــون مـات ۴۸×۸۵۸ روز کاری5800074000
سلفــون مـات بزرگ دورگرد۹×۶۴ روز کاری108000108000
سلفــون مـات بزرگ دورگرد۹×۶۸ روز کاری101000101000
سلفون مات یکــروزه۴۸×۸۵یکـــروزه116000116000
سلفون براق یکــروزه۴۸×۸۵یکـــروزه6700079000
سلفون مات دورگرد یکــروزه۹×۶یکـــروزه7000070000
سلفون براق دورگرد یکــروزه۹×۶یکـــروزه116000116000
ســوسمــاری کارت ویزیت۴۸×۸۵۸ روز کاری7400082000
کتان امباس کارت ویزیت ۴۸×۸۵۳ روز کاری99000103000
کتان امباس کارت ویزیت ۴۸×۸۵۷ روز کاری9400098000
کتان آلمان کارت ویزیت ۴۸×۸۵۴ روز کاری3500043750
کتان آلمان کارت ویزیت ۴۸×۸۵۷ روز کاری3325041125
کتان پلاستیک کارت ویزیت ۴۸×۸۵۸ روز کاری4025043750
سلفون مات یا براق دایره ایقطر ۵۵۱۰ روز کاری105000113750
سلفون مات یا براق دایره ایقطر ۷۵۱۰ روز کاری140000148750
کتان یا سوسماری دایره ایقطر ۵۵۱۰ روز کاری122500131250
کتان یا سوسماری دایره ایقطر ۷۵۱۰ روز کاری157500166250

لمینت بـــراق (۱۰۰۰ تایی)

نوع کارت ویزیتسایز قبل از برشزمان تحویلیکرو(تومان)دورو(تومان)
لمینت براق دورگرد کارت ویزیت ۹×۶۳ روز کاری9100091000
لمینت براق دورگرد کارت ویزیت ۹×۶۸ روز کاری8137581375
لمینت براق طرح موج ( دو گوشه گرد )۹×۶۱۱ روز کاری8225082250
لمینت براق ویزیتی دورگرد کارت ویزیت ۸۵×۴۸۱۱ روز کاری6912569125
لمینت براق مربع دورگرد کارت ویزیت ۵۵×۵۵۱۱ روز کاری6212562125
لمینت براق طلاکوب کارت ویزیت ۹×۶۲۶ روز کاری143500143500

لمینت مــــات (۱۰۰۰ تایی)

نوع کارت ویزیتسایز قبل از برشزمان تحویلیکرو(تومان)دورو(تومان)
لمینت مات دورگرد کارت ویزیت ۹×۶۳ روز کاری126000126000
لمینت مات دورگرد کارت ویزیت ۹×۶۸ روز کاری117250117250
لمینت مات طرح موج ( دو گوشه گرد )۹×۶۱۱ روز کاری119000119000
لمینت مات ویزیتی دورگرد کارت ویزیت ۸۵×۴۸۱۱ روز کاری100625100625
لمینت مات مربع دورگرد کارت ویزیت ۵۵×۵۵۱۱ روز کاری7787577875
لمینت مات طلاکوب کارت ویزیت ۹×۶۲۶ روز کاری178500178500

لمینت برجســـته (۱۰۰۰ تایی)

نوع کارت ویزیتسایز قبل از برشزمان تحویلیکرو(تومان)دورو(تومان)
لمینت برجسته دورگرد کارت ویزیت ۹×۶۴ روز کاری9100091000
لمینت برجسته دورگرد کارت ویزیت ۹×۶۸ روز کاری8225082250
لمینت برجسته ویزیتی دورگرد کارت ویزیت ۸۵×۴۸۸ روز کاری6912569125
لمینت برجسته مربع دورگرد کارت ویزیت ۶×۵۷۸ روز کاری6387563875
لمینت برجسته طلاکوب کارت ویزیت ۹×۶۱۳ روز کاری129500129500
لمینت برجسته مربع طلاکوب دورگرد۶×۵۷۱۶ روز کاری8487584875
لمینت برجسته مخملی دورگرد کارت ویزیت ۹×۶۲۶ روز کاری134750134750
لمینت برجسته مخملی مربع دورگرد۶×۵۷۲۶ روز کاری90125

سلفون مات موضعی و طلاکوب (۱۰۰۰ تایی)

نوع کارت ویزیتسایز قبل از برشزمان تحویلیکرو(تومان)دورو(تومان)
سلفون مات موضعی دورگرد کارت ویزیت ۹×۶۱۳ روز کاری6475064750
سلفون مات طلاکوب دورگرد کارت ویزیت ۹×۶۱۳ روز کاری9887598875

پی وی سی – شیشه ای – آهنربایی

نوع کارت ویزیتتیراژزمان تحویلیکرو(تومان)دورو(تومان)
پی وی سی ۳۰۰ میکرون کارت ویزیت ۵۰۰ عدد۸ روز کاری141750141750
شیشه ای نیمه مات ۵۰۰ میکرون۵۰۰ عدد۸ روز کاری171500-
پی وی سی ۵۰۰ میکرون کارت ویزیت ۵۰۰ عدد۶ روز کاری15925091000
پی وی سی ۵۰۰ میکرون کارت ویزیت ۵۰۰ عدد۳ روز کاری189000189000
پی وی سی ۵۰۰ میکرون کارت ویزیت ۱۰۰۰ عدد۶ روز کاری264250264250
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار۲۵۰ عدد۶ روز کاری239750239750
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار۵۰۰ عدد۶ روز کاری385000385000
پی وی سی ۷۶۰ میکرون لمینت دار۱۰۰۰ عدد۶ روز کاری665000665000
پی وی سی ۷۶۰ میکرون متالیک۵۰۰ عدد۱۶ روز کاری560000560000
آهنربایی دورگرد کارت ویزیت ۱۰۰۰ عدد۱۶ روز کاری323750323750
آهنربایی با قالب اختصاصی۱۰۰۰ عدد۱۶ روز کاری367500367500

معرفی انواع جنس های ویزیت کارت

چاپ کارت ویزیت سلفون:

این نوع کارت ویزیت دارای یک روکش محافظ است که می تواند از جنس سلفون مات یا براق باشد که موجب استحکام بیشتر کارت شود. این نوع کارت از جمله کارت های مقرون به صرفه و پر مصرف است . به دلیل روکش محافظ در مدت طولانی می توان از این نوع کارت استفاده نمود که مقاوم در برابر خش پذیری و رطوبت است.

چاپ کارت ویزیت کتان:

این کارت ویزیت، از جمله کارت های ویزیت پر طرف دار میباشد. علت علاقه مندی زیاد به این کارت ویزیت بافت موجود بر روی خود کاغذ و همچنین مقرون به صرفه بودن آن می باشد. اگر به دنبال یک کارت ویزیت متفاوت و مقرون به صرفه هستید می توانید از این نوع کارت استفاده نمایید. در این نوع کارت ویزیت ها به علت وجود بافت در هنگام چاپ رنگ مانند کاغذ گلاسه روی کار نمی نشیند. به همین دلیل کارهایی که دارای زمینه های روشن و سفید می باشند هنگام چاپ روی کارت کتان زیبا می شوند ولی کارهایی که دارای زمینه های تیره و مشکی می باشند بر روی کاغذ کتان خوب نشده و بهتر است از جنس دیگری استفاده شود.

چاپ کارت ویزیت لمینت:

این نوع کارت ویزیت در بین کارت های مقوایی بر اساس نوع روکش دارای ضخامت قابل توجهی است و روکش این کارت ویزیت در لمینت مات، مات بوده و در لمینت براق، شفاف می باشد و به دلیل استحکام بالای این روکش ، دوام و ماندگاری آن نسبت به کارت های دیگر بسیار بیشتر می باشدو می توان برای مواردی که تعداد مخاطبان و توزیع کارت محدود است از این نوع استفاده نمود.

چاپ کارت ویزیت پی وی سی:

این نوع کارت ها را می توان جز کارت های ویزیت غیر مقوایی مقاوم معرفی نمود که مقاومت خاص آن موجب ارزش و اهمیت این کارت است با این تذکر که انعطاف در این نوع کارت ها بسیار ناچیز است . این کارت ها به دلیل جنسی که دارند دارای ماندگاری قابل توجهی هستند و انواع آن بر اساس ضخامت های موجود تعریف می گردد.این نوع کارت به دلیل مقاومت و جنس خاص خود گرانتر از سایر انواع کارت ویزیت است و برای مصارف خاص از آن استفاده می گردد.


روش تهیه فایل طلاکوب

فایل های طلاکوب دقیقا positive طرح مورد نظر میباشد. بدین معنا که قسمتی که میخواهیم طلاکوب شود به صورت تک رنگ مشکی با K=100 در نظرمیگیریم بهتر است dpi فایل طلاکوب ۶۰۰ باشد.

طلاکوب به دلیل ساخت کلیشه بهتر است نوشته های خیلی ریز نداشته باشد، چراکه روش طلاکوب از برخورد کلیشه با کار و گرما تهیه میشود

نظر به اینکه چاپ طلاکوب مرحله ی دوم و بعد از چاپ اولیه میباشد لطفا از قرار دادن قسمت مورد نظر برای طلاکوب (فایل تک رنگ مشکی طلاکوب) در فایل اولیه چاپ خودداری نمایید .بدین معنا که قسمتی که میخواهیم طلاکوب شود در فایل اصلی چاپ به صورت طرح زمینه ی کار قرار گیرد.

در نظر داشته باشید در قسمتی که نوشته ها خیلی ریز باشد ممکن است طلاکوب به کار نچسبد و از خوانا بودن متن ما بکاهد