تعرفه طراحی گرافیک

مرکز تخصصی طراحی و چاپ بروز

قیمت طراحی انواع ویزیت کارت

طراحی ویژه

3
3
 • 20,000 تومان
 • طراحی توسط تیم گرافیک بروزسافت
 • ارائه طرح طی 12 ساعت
 • در این نوع طراحی تمامی نکات حرفه ای مد نظر گرفته شده و از ترکیب چند طرح در ساخت آن استفاده میشود. در صورت عدم رضایت تا 3 بار طرح قابل ویرایش میباشد.

طراحی معمولی

2
2
 • 10,000 تومانطراحی معمولی
 • طراحی توسط تیم گرافیک بروزسافت
 • ارائه طرح طی 24 ساعت
 • یک طرح اختصاصی ارائه می گردد، در صورت رضایت روی طرح اولیه تغییرات داده شده و نهایی میگردد. در صورت عدم رضایت تا ۲ بار دیگر طرح متفاوت ارائه می شود.

ویرایش طرح های آماده

1
1
 • 5,000 تومانویرایش طرح های آماده
 • انتخاب طرح از طرح های آماده
 • ارائه طرح طی 24 ساعت
 • در این نوع طراحی از نمونه طرح های موجود در وبسایت بروزسافت استفاده میگردد. که اطلاعات جدید جایگزین موارد قبلی میگردد. همچنان رنگ بندی آن نیز قابل تغییر میباشد.

 

قیمت طراحی انواع سربرگ و پاکت 

طراحی ویژه

3
3
 • 30,000 تومان
 • طراحی توسط تیم گرافیک بروزسافت
 • ارائه طرح طی 12 ساعت
 • در این نوع طراحی تمامی نکات حرفه ای مد نظر گرفته شده و از ترکیب چند طرح در ساخت آن استفاده میشود. در صورت عدم رضایت تا 3 بار طرح قابل ویرایش میباشد.

طراحی معمولی

2
2
 • 20,000 تومانطراحی معمولی
 • طراحی توسط تیم گرافیک بروزسافت
 • ارائه طرح طی 24 ساعت
 • یک طرح اختصاصی ارائه می گردد، در صورت رضایت روی طرح اولیه تغییرات داده شده و نهایی میگردد. در صورت عدم رضایت تا ۲ بار دیگر طرح متفاوت ارائه می شود.

ویرایش طرح های آماده

1
1
 • 10,000 تومانویرایش طرح های آماده
 • انتخاب طرح از طرح های آماده
 • ارائه طرح طی 24 ساعت
 • در این نوع طراحی از نمونه طرح های موجود در وبسایت بروزسافت استفاده میگردد. که اطلاعات جدید جایگزین موارد قبلی میگردد. همچنان رنگ بندی آن نیز قابل تغییر میباشد.

 

قیمت طراحی انواع تراکت (برگه تبلیغاتی)

طراحی ویژه

3
3
 • 30,000 تومان
 • طراحی توسط تیم گرافیک بروزسافت
 • ارائه طرح طی 12 ساعت
 • در این نوع طراحی تمامی نکات حرفه ای مد نظر گرفته شده و از ترکیب چند طرح در ساخت آن استفاده میشود. در صورت عدم رضایت تا 3 بار طرح قابل ویرایش میباشد.

طراحی معمولی

2
2
 • 20,000 تومانطراحی معمولی
 • طراحی توسط تیم گرافیک بروزسافت
 • ارائه طرح طی 24 ساعت
 • یک طرح اختصاصی ارائه می گردد، در صورت رضایت روی طرح اولیه تغییرات داده شده و نهایی میگردد. در صورت عدم رضایت تا ۲ بار دیگر طرح متفاوت ارائه می شود.

ویرایش طرح های آماده

1
1
 • 10,000 تومانویرایش طرح های آماده
 • انتخاب طرح از طرح های آماده
 • ارائه طرح طی 24 ساعت
 • در این نوع طراحی از نمونه طرح های موجود در وبسایت بروزسافت استفاده میگردد. که اطلاعات جدید جایگزین موارد قبلی میگردد. همچنان رنگ بندی آن نیز قابل تغییر میباشد.

 

قیمت طراحی انواع ملزومات اداری 

 

طراحی اختصاصی (تومان) 
طراحی تابلو (بنر یا فلکس)متری 5000 (ساعتی 40000)
طراحی ساک دستی پارچه ای۱۰٫۰۰۰
طراحی لیبل ۸٫۵×۴٫۸۱۵٫۰۰۰
طراحی فاکتور رسمی دارائی۱۵٫۰۰۰
طراحی لیوان کاغذی۲۰٫۰۰۰
طراحی لیبل سی دی۲۵٫۰۰۰
طراحی فاکتور اختصاصی۳۰٫۰۰۰
طراحی جلد سی دی۳۰٫۰۰۰
طراحی کاتالوگ تک برگ ۲۰×۲۹۳۵٫۰۰۰
طراحی ساک دستی کاغذی۳۵٫۰۰۰
طراحی پوستر۴۰٫۰۰۰
طراحی بروشور ۳ لت A4۴۰٫۰۰۰
طراحی فولـدر۵۰٫۰۰۰
طراحی کاتالوگ ۲ لت ۴۲×۲۹۶۰٫۰۰۰
طراحی کاتالوگ ۳ لت ۶۳×۲۹٫۷۸۵٫۰۰۰

سفارشات طراحی در خدمات گرافیک و چاپ بروزسافت به 2 طریق انجام می شود:

۱- طراحی اختصاصی : اطلاعات مورد نظر شما نظیر اسم، آدرس، تلفن، لوگو، رنگ سازمانی و … از شما دریافت شده و یک طرح اختصاصی توسط گروه طراحی مجموعه اجرا شده و برایتان ارسال می گردد. در صورت تائید کلیت طرح، تغییرات مد نظرتان جهت نهایی کردن طرح روی آن انجام می شود ( تا ۳ مرحله می توان طرح را ویرایش کرد). در صورتی که طرح اول مورد نظر شما نباشد تا ۲ مرتبه دیگر با توجه به توضیحات و خواسته شما طرح جدید ارسال شده و تغییرات انجام می شود. در نظر داشته باشید در صورت درخواست اعمال تغییر روی طرح ارسالی به معنای تائید کلیت طرح بوده و پس از انجام تغییرات طرح متفاوت دیگری اجرا نخواهد شد.

۲- طراحی طبق طرح های آماده: تعداد زیادی طرح آماده و کد دار در وب سایت موجود می باشد که در صورت مشاهده و تمایل به طراحی شبیه طرح فوق، با هزینه کمتری اطلاعات شخصی شما طبق همان کد اعلام شده برایتان انجام خواهد شد و امکان ۳ مرحله ویرایش و تغییر در جزئیات طرح امکان پذیر می باشد و کلیت طرح دقیقا مانند نمونه انتخابی می باشد.